Waarom en wie: ikgroenhet?

ikgroenhet wil versteende voortuinen of tuinen vol grind of liefdeloze stukken openbare ruimte samen met bewoners omvormen naar groene oases in de stedelijke leefomgeving.

 

Kijk naar Joyce in het filmpje van 'Mensen maken IBA'!

 

ikgroenhet vergroent de buurt, verbindt burgers en zorgt voor sociale cohesie in de wijk. Zo ook in ’t Eikske, in de gemeente Landgraaf. Buurtbewoners Joyce en Kees namen deel aan ikgroenhet en hebben – samen met buurtbewoners – hun tuintjes aangelegd en groener gemaakt. 
Maar ikgroenhet is meer dan dat...

“Door dit project ben ik in contact gekomen met Ton en Anja, onze buren even verderop. Na de geboorte van onze zoon Joep, kwamen zij een beschermengeltje brengen. Dat is toch wel heel bijzonder.” vertelt Joyce, die nu samen met Joep kan genieten van haar mooie, groene tuintje.

Inwoners worden samen bewust van het belang van ‘groen’ in de eigen leefomgeving. Dit zorgt voor meer sociale binding.

Meer info? 

Neem contact op met team ikgroenhet.

ikgroenhet@bureauverbeek.nl   of   043 - 410 00 65

Je vindt ikgroenhet ook op:

de Limburgse parelkaart: www.devereniginglimburg.nl

facebook: ikgroenhet  en via #deamazonebegintinjevoortuin.
Wie zijn project ikgroenhet?

Bureau Verbeek

Romy Zwiers
bureau VERBEEK landschapsarchitect

 

We werken vanuit een jarenlange ervaring aan een toekomstgerichte, duurzame, functionele en esthetische inrichting van het natuurlijke en stedelijke landschap, waarin mens en natuur tot hun recht komen.

 

Inspiratiebronnen zijn de cultuurhistorie van de plek en de karakteristieken van het landschap; de genius loci.

 

Enkele van onze projecten:

- masterplan Oud Geleen

- transformatie Steenberg
  Wilhelmina in Landgraaf

- omgeving Kindcentrum Passart
- buitengoed Geul en Maas

- ikgroenhet (vanuit ons bureau werken meerdere mensen mee)

Jadoen

Doenja Urlings

Jadoen

Om samen waarde te scheppen!

 

Jadoen werkt samen met mensen (mensen maken het verschil) aan:

herstructurering, burgerkracht, talentontwikkeling, sterke(re) gemeenschappen, brede duurzaamheid, bottom up gebouw- en gebiedsontwikkeling. 

 

Bijvoorbeeld via:

het 'vergroenen' van de dagelijkse leefomgeving, het organiseren van een natuur-bezoekerscentrum, het

verbinden van sociale spillen in de wijk of de brede participatie van burgers in transitie-processen.

 

Via projecten zoals:

* ikgroenhet 

* natuurtuinen CNME Jekerdal

* Aldenhofpark en BMV Aldenhof

* Spil in de Wijk

* Romeins Kwartier Heerlen

Onze opdrachtgevers

Wij hebben meerdere partners en opdrachtgevers, maar de gemeente Landgraaf speelt een centrale rol in de ikgroenhet - samenwerking.

De 'try out' van ikgroenhet vond in 2017 - 2018 twee maal plaats in Mijnbuurt / 't Eikske (Landgraaf).

We houden in 2019 en 2020/2021 ikgroenhet-plantdagen in alle Landgraafse wijken:

- Schaesberg Zuid

- Schaesberg Midden

- Schaesberg Noord

- Nieuwenhagen Zuid

- Nieuwenhagen Noord

- Ubach over Worms.

 

Gemeente Heerlen doet mee met een ikgroenhet-plantdag in Vrieheide.

 

Gemeente Kerkrade doet mee met een ikgroenhet-plantdag rondom een plein in Kerkrade en in Eygelshoven.

 

Daarnaast werken we intensief samen met de woningcorporaties Heem Wonen en Wonen Limburg en met welzijnsorganisatie Welsun. Partners zoals de Provincie Limburg en IBA Parkstad dragen financieel bij aan ikgroenhet. Dank daarvoor!

Bewoners

We gaan voor > 200 ikgroenhet tuinen. Het allerbelangrijkst is de enthousiaste deelname van jonge en oude(re) Parkstad-bewoners.

 

Via het project ikgroenhet vergroenen we samen hun voortuinen of leggen we nieuwe geveltuintjes langs de stoep aan.

Dat kan zowel bij koopwoningen als bij huurwoningen of bij appartementencomplexen.

 

Als er een goed groen initiatief is, dan vergroenen we óók stukken openbare ruimte, samen met buurtbewoners, schoolkids, verenigingen of winkeliers.

Zo komen er nieuwe groene buurtfragmenten, om met zijn allen van te genieten. Denk aan: het nieuwe park naast de rotonde (Markt Schaesberg) of juist aan de aanplant van bloembakken of de aanleg van boomspiegels.

 

Na een check bij de gemeente en de zekerheid dat omwonenden willen helpen bij aanplant en beheer zeggen we:

JA: ikgroenhet!