Ikgroenhet neemt deel aan twee prijsvragen!

Het project is in 2019 geweldig gegaan en in de zomer van 2020 kunnen we de draad gelukkig weer oppakken. Zodat 'de amazone weer vanuit de voortuinen kan gaan groeien'! In overleg met het projectteam heeft de gemeente Landgraaf besloten om ikgroenhet aan te melden voor twee prijsvragen: de steenbreek trofee & de gouden zwaluw.

Duimen jullie mee? Misschien brengen alle in Corona-tijd opgekweekte klavertjes-4 ons nog wat extra geluk?

 

Het projectteam


Verrassing: pakketje

Zaterdag 30 mei en maandag 1 juni heeft projectteam ikgroenhet zo'n 70 verrassingspakketjes bezorgd... Als kleine verrassing voor alle ikgroenhet - deelnemers die vanwege de Corona erg lang moeten wachten voor we aan hun tuinontwerp en de ikgroenhet - plantdagen mogen beginnen.

In het pakketje o.a. deze klavertjes-4, om zelf wat geluk te kweken. En... worden ze mooi?

In Nieuwenhagen-noord en centrum-Waubach zijn de geveltuinen en voortuinen al helemaal klaar voor de aanplant. In de verse tuingrond schiet nu het onkruid omhoog, daarom voor deze adressen ook een zakje eenjarig bloeiend bloemenzaad, om de tuin toch een vrolijk aangezicht te geven. In Ubach-over-Worms-zuid worden de tuinbezoeken en voorbereidende gesprekken voor de te maken ontwerpen begin juli ingepland. Het duurt dus nog even, maar blijf gezond en heb geduld.

De ikgroenhet - plantdag in Nieuwenhagen-noord die gepland was op zaterdag 21 maart, wordt op zaterdag 5 september gehouden.
De ikgroenhet - plantdag in Ubach-over-Worms-zuid zal op zaterdag 3 oktober gaan gebeuren. We verheugen ons er op, gelukkig! 

Geniet, zorg voor elkaar en tot gauw!


Waarom en wie: ikgroenhet?

ikgroenhet wil versteende voortuinen of tuinen vol grind of liefdeloze stukken openbare ruimte samen met bewoners omvormen naar groene oases in de stedelijke leefomgeving.

 

Kijk naar Joyce in het filmpje van 'Mensen maken IBA'!

 

ikgroenhet vergroent de buurt, verbindt burgers en zorgt voor sociale cohesie in de wijk. Zo ook in ’t Eikske, in de gemeente Landgraaf. Buurtbewoners Joyce en Kees namen deel aan ikgroenhet en hebben – samen met buurtbewoners – hun tuintjes aangelegd en groener gemaakt. 
Maar ikgroenhet is meer dan dat...

“Door dit project ben ik in contact gekomen met Ton en Anja, onze buren even verderop. Na de geboorte van onze zoon Joep, kwamen zij een beschermengeltje brengen. Dat is toch wel heel bijzonder.” vertelt Joyce, die nu samen met Joep kan genieten van haar mooie, groene tuintje.

Inwoners worden samen bewust van het belang van ‘groen’ in de eigen leefomgeving. Dit zorgt voor meer sociale binding.

Meer info? 

Neem contact op met team ikgroenhet.

ikgroenhet@bureauverbeek.nl   of   043 - 410 00 65

Je vindt ikgroenhet ook op:

de Limburgse parelkaart: www.devereniginglimburg.nl

facebook: ikgroenhet  en via #deamazonebegintinjevoortuin.
Wie zijn project ikgroenhet?

Bureau Verbeek

Martijn Jacobs
bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp

 

We werken vanuit een jarenlange ervaring aan een toekomstgerichte, duurzame, functionele en esthetische inrichting van het natuurlijke en stedelijke landschap, waarin mens en natuur tot hun recht komen.

 

Inspiratiebronnen zijn de cultuurhistorie van de plek en de karakteristieken van het landschap; de genius loci.

 

Enkele van onze projecten:

- masterplan Oud Geleen

- transformatie Steenberg
  Wilhelmina in Landgraaf
- buitengoed Geul en Maas

- ikgroenhet (vanuit ons bureau werken meerdere mensen mee)

Jadoen

Doenja Urlings

Jadoen

Om samen waarde te scheppen!

 

Jadoen werkt samen met mensen (mensen maken het verschil) aan:

herstructurering, burgerkracht, talentontwikkeling, sterke(re) gemeenschappen, brede duurzaamheid, bottom up gebouw- en gebiedsontwikkeling. 

 

Bijvoorbeeld via:

het 'vergroenen' van de dagelijkse leefomgeving, het organiseren van een natuur-bezoekerscentrum, het

verbinden van sociale spillen in de wijk of de brede participatie van burgers in transitie-processen.

 

Via projecten zoals:

* ikgroenhet 

* natuurtuinen CNME Jekerdal

* Aldenhofpark en BMV Aldenhof

* Spil in de Wijk

* Romeins Kwartier Heerlen

Onze opdrachtgevers

Wij hebben meerdere partners en opdrachtgevers, maar de gemeente Landgraaf speelt een centrale rol in de ikgroenhet - samenwerking.

De 'try out' van ikgroenhet vond in 2017 - 2018 twee maal plaats in Mijnbuurt / 't Eikske (Landgraaf).

We houden in 2019 en 2020/2021 ikgroenhet-plantdagen in alle Landgraafse wijken:

- Schaesberg Zuid

- Schaesberg Midden

- Schaesberg Noord

- Nieuwenhagen Zuid

- Nieuwenhagen Noord

- Ubach over Worms.

 

Gemeente Heerlen doet mee met een ikgroenhet-plantdag in Vrieheide.

 

Gemeente Kerkrade doet mee met een eigen aanpak en een ikgroenhet-plantdag in Eygelshoven.

 

Daarnaast werken we intensief samen met de woningcorporaties Heem Wonen en Wonen Limburg en met welzijnsorganisatie Welsun. Partners zoals de Provincie Limburg en IBA Parkstad dragen financieel bij aan ikgroenhet. Dank daarvoor!

Bewoners

We gaan voor > 200 ikgroenhet tuinen. Het allerbelangrijkst is de enthousiaste deelname van jonge en oude(re) Parkstad-bewoners.

 

Via het project ikgroenhet vergroenen we samen hun voortuinen of leggen we nieuwe geveltuintjes langs de stoep aan.

Dat kan zowel bij koopwoningen als bij huurwoningen of bij appartementencomplexen.

 

Als er een goed groen initiatief is, dan vergroenen we óók stukken openbare ruimte, samen met buurtbewoners, schoolkids, verenigingen of winkeliers.

Zo komen er nieuwe groene buurtfragmenten, om met zijn allen van te genieten. Denk aan: het nieuwe park naast de rotonde (Markt Schaesberg) of juist aan de aanplant van bloembakken of de aanleg van boomspiegels.

 

Na een check bij de gemeente en de zekerheid dat omwonenden willen helpen bij aanplant en beheer zeggen we:

JA: ikgroenhet!